Bộ tiêu chuẩn BSCI – Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội

tieu-chuan-bsci

BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

tieu-chuan-bsci

BSCI- Sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

Sáng Kiến Tuân Thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh Doanh (BSCi) là một sáng kiến theo định hướng doanh nghiệp dành cho những công ty cam kết cải thiện điều kiện làm việc tại các xí nghiệp và trang trại trên toàn thế giới. Sáng kiến này đã được hiệp hội Thương mại nước ngoài kiến tạo vào năm 2003 nhằm cung cấp cho các công ty Bộ quy Tắc Ứng Xử chung và một hệ thống toàn diện để đạt được sự tuân thủ trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng.

là hệ thống quốc tế có trụ sở ban thư ký đặt tại Brussels, Bỉ, BSCi đã được thành lập bởi và dành cho các bên tham gia: các công ty bán lẻ và nhập khẩu hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh. Các Bên Tham gia BSCi và các đối tác kinh doanh của họ cam kết thực hiện Bộ quy Tắc Ứng Xử BSCi phiên bản tháng 1/2014.

Bộ quy Tắc Ứng Xử BSCi xác định các giá trị và nguyên tắc đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Khi một công ty đã ký vào Bộ quy Tắc BSCi, chữ ký thể hiện cam kết công khai thực hiện kinh doanh có trách nhiệm của công ty đó.

Tiêu chuẩn BSCI có 11 quy tắc ứng xử chung như sau:

 1. Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể.
 2. Cấm Phân biệt đối xử.
 3. Lương bổng.
 4. Thời Giờ làm việc.
 5. An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc.
 6. Cấm sử dụng Lao động Trẻ em.
 7. Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp Kỷ luật.
 8. Không cung cấp việc làm tạm thời
 9. Không sử dụng lao động lệ thuộc
 10. Bảo vệ môi trường
 11. Hành vi kinh doanh có đạo đức

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BSCI:

Bộ quy tắc ứng xử BSCI hoạt động thông qua cam kết mạnh mẽ từ những thành viên tham gia thực hiện, từ đó thực hiện mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc trong chuổi cung ứng toàn cầu. Qua đó BSCI dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Cam kết: Những người tham gia cam kết thực hiện Bộ luật ứng xử BSCI như là một phần của mối quan hệ kinh doanh của họ với các nhà sản xuất, cho thấy sự sẵn sàng để cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của họ.
 • Phù hợp: Chúng tôi cung cấp một hệ thống duy nhất và thống nhất cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới bao gồm một quy tắc ứng xử và một quá trình thực hiện, bảo đảm tính thống nhất và so sánh trong đánh giá.
 • Toàn diện: Hệ thống tuân thủ xã hội BSCI là áp dụng cho cả các công ty lớn và nhỏ và bao gồm tất cả các sản phẩm sản xuất công nghiệp có nguồn gốc từ bất cứ quốc gia nào.
 • Phát triển theo định hướng: BSCI không phải là một chương trình chứng nhận. Chúng tôi cung cấp một phương pháp tiếp cận phát triển từng bước giúp các nhà sản xuất thực hiện các quy tắc ứng xử dần dần. Các nhà sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu BSCI được khuyến khích đi xa hơn và đạt được thực tế của chúng tôi tốt nhất, hệ thống quản lý xã hội SA8000 và cấp giấy chứng nhận phát triển bởi Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI).
 • Đáng tin cậy: BSCI chỉ sử dụng, các công ty đánh giá có kinh nghiệm và độc lập bên ngoài để thực hiện đánh giá.
 • Tập trung vào các quốc gia có nguy cơ: BSCI tập trung vào các quốc gia có nguy cơ  mà vi phạm các quyền của người lao động xảy ra thường xuyên như là: Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. . .
 • Hiệu quả: Sẵn có hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhà sản xuất để tránh trùng lặp kiểm tra tại các nhà máy đã có trong hệ thống.
 • Dựa trên tri thức: Tích hợp nghiên cứu ở cấp độ sản xuất để phát triển kiến thức và kỹ năng về cách cải thiện điều kiện làm việc trong nhà máy.
 • Hợp tác: BSCI nuôi dưỡng sự tham gia của các bên liên quan ở châu Âu và các nước sản xuất.

Hậu quả của việc không tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Nếu một nhà cung ứng không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ quy tắc ứng xử BSCI, và nếu không thống nhất được giải pháp nào để triển khai thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý, thì thanh viên của BSCI có thể sẽ lựa chọn các hành động sau đây như tạm dừng đơn hàng đang sản xuất hiện tại, hủy bỏ các hợp đồng liên quan, đình chỉ các hợp đồng trong tương lai và/ hoặc chấm dứt quan hệ kinh odanh với nhà cung ứng đã không tuân thủ. Nếu kết quả của một đợt kiểm tra cho thấy không có sự tuân thủ đầy đủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI, thì nhà cung ứng phải triển khai thực hiện ngay các hành động khắc phục như đã hướng dẫn, không được trì hoãn. Nhà cung ứng sẽ phải thống nhất với nhân viên kiểm tra về khoảng thời gian để triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục này, tuy nhiên không vượt quá 12 tháng. Trong trường hợp, nếu có một nhà cung ứng đã bị gạt bỏ trong quá khứ do đã không tuân thủ nhưng sau đó thấy mình có thể tuân thủ đề đủ các qui định trong Bộ quy tắc ứng xử BSCI, thì nguyên tắc quan hệ kinh doanh có thể được kết nối lại.

Liên hệ Tổ Chức Chứng Nhận KNA Cert

Đơn vị chứng nhận ISO, Hợp Chuẩn Hợp Quy và BSCI uy tín.

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*